Je čas aktualizovat svůj prohlížeč!

Verze Vašeho prohlížeče je příliš stará a není podporována tímto webem. To může mít za následek chybné znázornění obsahu.

Proč byste měli aktualizovat:
 • Webové stránky se načítají rychleji
 • Webové stránky jsou zobrazeny správně a lépe
 • Webové stránky si prohlížíte bezpečnější a jsou lépe chráněny před útoky typu Phishing-Angriffe

Tady se Vašemu psovi bude dařit opravdu dobře.

Odpovědní majitelé psů nám stále kladou otázky, které jsme pro Vás shromáždili a zodpověděli. Zjistěte i Vy, co udělá Vašeho psa zdravým a šťastným - od výživy až po péči. Můžete využít i naše další nabídky pro Vás: můžeme Vám poradit individuálně, nebo se obraťte na náš Happy Dog servis. Vítejte mezi milovníky psů!
 

Připravujeme

Připravujeme

Domestikace a její následky na chov a výživu psů. Psi (Canidae) jsou, stejně jako jejich dávní předkové vlci, majoritní masožravci (Carnivora). I když v průběhu více než 10.000 let trvající domestikace některé exteriérové vlastnosti psů doznaly velkých změn, jejich základní fyziologické vlastnosti, zejména trávicího ústrojí, zůstaly téměř nezměněné. Přitom pojem Carnivora neboli „masožravec“ zcela nevystihuje skutečný stav. Výživa psů se mnohdy nezakládá na příjmu výhradně živočišné potravy, jako je tomu například u koček (Felidae), též patřících k řádu masožravců. Masožravci však nežerou pouze čisté maso, ale celé živočišné tělo. Tento poznatek má však podstatný význam. Tímto způsobem obživy má lovec (šelma) k dispozici všechny životně důležité látky, jako minerálie ze skeletu a krve, vitamíny a enzymy ze střevního obsahu a vnitřností, esenciální aminokyseliny z tělního tuku a neposledně i balastní látky. Všechny tyto životně důležité látky v čisté svalovině nejsou obsaženy, nebo jen v nepatrné míře.

Důležitá je taky ta skutečnost, že díky specifickému způsobu trávení a vyhraněnému příjmu travin a bylin, bohatých na vitamíny a stopové prvky, byli býložravci pro masožravce vždy tím nejvhodnějším zdrojem životně důležitých a zdraví prospěšných složek výživy. Přitom se psovité šelmy zcela přirozeně, podle momentální nabídky a potřeby, živí i rostlinnou potravou v podobě plodů, trav, bylinek, kořínků a lístků. Tímto způsobem výživy byl vlk schopen zužitkovat různé druhy krmiv a měl tak k dispozici širokou paletu živin.

I náš pes domácí má stejné schopnosti. Tuto širokou potravinovou paletu prokázali svým trusem zdivočelí druhově příbuzní. V počáteční fázi domestikace měl pes ještě možnost se živit přibližně „přirozeně“ a jako relativně samostatný průvodce člověka si tehdy mohl svou potravu libovolně doplňovat. Z důvodů stále užšího soužití s člověkem v jeho domácnosti, a při „kamarádském“ zaopatření člověkem, které pes postupně přijal, začal být živený jednostranně. Pes se v procesu domestikace postupně přizpůsobil změněné skladbě potravy a získal schopnost ve zvýšené míře trávit rostlinnou část své potravy. Dnes je z vědeckých studií známo, že schopnost psa trávit škrob je 7 krát vyšší než u vlka. Proto dnešní pes domácí dovede strávit určitý podíl uhlohydrátů (sacharidů) v krmivu.
Avšak nevhodné krmení, způsobené nevědomostí člověka a k tomu ještě druhu neodpovídající držení (chov) psa, kdy s ním v nejlepší víře zacházíme jako s rodinným příslušníkem, se dnes projevuje v drastických klinických obrazech různých civilizačních nemocí: onemocnění kostry, poruchy trávení, obezita, nemoci srdce, onemocnění kůže, alergie, atd.

K těmto faktorům ještě přibývá stále se zhoršující ochuzení zemědělských produktů o cenné, životně důležité látky a stopové prvky v důsledku stále intenzivnějšího hospodaření na zemědělské půdě a tím stále se zhoršujícího ochuzení půdy. To má za následek kvalitativní a kvantitativní změny přirozeného obsahu živin v surovinách a tudíž i v komerčně vyráběných krmivech.
Po oživení vědeckého zájmu o výživu psů přibývaly nové poznatky o potravních nárocích, trávících procesech a výkonnosti látkové výměny. Ukazují nám, že je možné psům zajistit vhodnou výživu, odpovídající jejich přirozeným nárokům v různých etapách života, různému využití a různému životnímu stylu.
Tak jako dříve, i dnes je zcela zřejmá nutnost neodměřovat potřeby našich domácích psů podle našich dobrých ekonomických poměrů, stravovacích návyků a celoroční nabídky exkluzivních potravin. Na rozdíl od minulosti se dnes naštěstí pohled na psy v civilizovaném světě významně změnil a pes se z pozice „odpadkového koše“ dostal do pozice „člena rodiny“, kdy je mu dopřáváno to nejlepší z našeho jídelníčku. Ale pozor! Statistiky veterinářů z vyspělých evropských zemí jsou neúprosné a vypovídají o základním problému současné výživy psů, kterým jsou tzv. civilizační nemoci způsobené nadbytkem živin a jejich nesprávnými vzájemnými poměry. Ostatně, ve výživě lidí je to obdobné. Proto se nám nyní ukazuje cesta, jak psy krmit zdravě. Právě naopak, v zájmu jejich dobrého zdraví a dlouhověkosti máme psy krmit střídmě a máme volit krmiva odpovídající jejich konkrétním aktuálním potřebám, s obsahem co možná nejširší škály kvalitních a snadno stravitelných živin.

Proto my u HAPPY DOG® plně respektujeme tyto skutečnosti a své receptury krmiv optimalizujeme pro dnešní málo energeticky náročný způsob života dnešních psů a prosazujeme zdravou střídmou výživu psů. A proto také svá krmiva navíc doplňujeme o jedinečný přídavek HAPPY DOG® Natural Life Concept®. A proto hrdě tvrdíme, že Jsme domovem zdravé výživy zvířat.

 

Podváha - Můj pes je příliš hubený. Co mám dělat?

Příčiny podváhy psa mohou být různé. Nejčastěji to jsou špatné podmínky chovu (držení) psa, nedostatečné a nesprávné krmení, dlouhotrvající stres, orgánové poruchy a neposledně i individuální predispozice psa.

Při podváze je smysluplné zařadit potravu s vysokým podílem energie. Ale krmiva s vysokým obsahem proteinů a tuků, která jsou určena pro psy ve vysoké zátěži, zde často moc nepomůžou. Vysoký obsah proteinů u mnoha predisponovaných zvířat funguje jako „oves u koní“! Psi jsou pak ještě nervóznější a navzdory bohatému krmivu nepřibírají na váze. V takových případech doporučujeme podávat raději větší dávku energeticky méně bohatého krmiva s nižším obsahem proteinů a krmivo doplnit přídavkem tuku (např. slunečnicový olej, bodlákový olej, atd.) a tím docílit energeticky bohatší denní dávku.

Podváha - Máme pro Vás několik tipů
 • Pokud byl pes držen ve špatných podmínkách, nebo byl špatně živený, musíme zařadit výživné krmivo velmi opatrně! Denní dávku lehce stravitelného krmiva mu musíme rozdělit do vícero malých porcí v průběhu dne.
 • Psovi zařadit krmivo s vysokým podílem energie (cukrů a tuků) a s nízkým obsahem bílkovin! Podle našich zkušeností přebytek proteinů zpravidla vede ke větší aktivitě (hyperaktivitě) psa.
 • Psa odčervit preparátem proti všem druhům červů, úspěšnost kúry ověřit za 3 - 4 týdny vyšetřením trusu.
 • Při souběžném výskytu i jiných problémů jako např. zvracení, průjem, kožní změny, atd. musíme být opatrní a diagnosticky vyloučit orgánové choroby, případně poruchu štítné žlázy.
 • U hyperaktivních a pudových zvířat zpravidla pomůže jenom kastrace.
Podváha - Krmné doporučení v případě předchozí nedostatečné výživy
Problémy s váhou - Důležité upozornění!

Potřebnou denní dávku krmiva musíme stanovit ne podle aktuální momentálně snížené hmotnosti psa, ale podle průměrné hmotnosti psa daného plemene! Tedy podle normální hmotnosti, kterou by pes měl za normálních okolností.
Příklad: Pokud pes váží nyní pouze 25 kg a měl by vážit 30 kg, tak za základ pro výpočet denní dávky musíme brát „normálních” 30 kg. V případě potřeby zvýšeného přísunu energie můžeme krmnou dávku doplnit jedlým olejem (např. slunečnicovým).

Nadváha - Zdá se mi, že můj pes je moc tlustý. Co mám dělat, aby zhubnul?

Nadváha a její důsledky představují v současnosti v našich končinách nejčastější formu projevu nesprávné výživy – jak u nás u lidí, tak i u našich domácích zvířat. Častý výskyt v průmyslově vyspělých zemích pravděpodobně souvisí se zdejšími převážně velmi dobrými životními podmínkami. Proto nadváhu a s ní často související zdravotní problémy řadíme k tzv. „civilizačním nemocem“ neboli „nemocem blahobytu“.
Nadváha vzniká, když je potravou přijímáno více energie, než tělo skutečně potřebuje. Tato přebytečná energie se ukládá v těle formou tělesného tuku. Rozlišujeme „nadváhu“, kdy je tělesná hmotnost překročena o 15% oproti normální váze) a „obezitu“ (Adipositas), kdy je normální váha překročena více než o 30%.

Nadváha - 1. Posouzení aktuálního stavu hmotnosti.

K optimálnímu posouzení aktuální váhy zvířete slouží vedle zvážení také posouzení množství tělního tuku pohmatem na určitých "kostních bodech" na těle (žebra, páteř, lopatka, pánevní kosti).
Ideálně by se tyto kostní body měly dát lehce nahmatat a pas by měl být zřetelně viditelný. Pokud je srst hustá, je vhodné body prohmatat konečky prstů "proti srsti" směrem ke kůži.

Nadváha - 2. Redukce hmotnosti.

Pro vyvážené snižování váhy je podstatné to, aby byl pes převeden na dietní potravu, která sice vykazuje snížený obsah energie, ale přesto psa zasytí a optimálně mu dodá všechny důležité živiny.
Pro hubnutí se spolehlivě osvědčily speciální receptury krmiv s výrazně sníženým obsahem uhlohydrátů, sníženým obsahem proteinů a tuků a s výrazně zvýšeným obsahem vlákniny. Proteinové a tukové suroviny musí mít při redukční dietě velmi vysokou kvalitu – např. krmivo Happy Dog Fit & Well Light 1 Low Carb. Denní dávky krmiva je potřeba odměřovat podle aktuální hmotnosti psa. Po dosažení úbytku na váze je potřeba dávku krmiva vždy nově přizpůsobit směrem dolů. Proto by se měl pes pravidelně po 1 - 2 týdnech opět zvážit. Kromě toho doporučujeme nabízet co nejméně, nebo co nejmíň výživné pamlsky a žvýkačky. Protože fyzická aktivita u mnoha psů dosahuje sotva víc než jedné hodiny denně, je pro snižování váhy vhodné nabízet psovi doplňkové pohybové možnosti. U starých a nemocných zvířat je samozřejmě zapotřebí druh aktivity přizpůsobit tělesným možnostem psa.

Nadváha - 3. Udržení hmotnosti.

Když je dosaženo vytyčeného cíle, pro udržení váhy se pes musí převést na vhodné krmivo, které je "lehké", ale přesto lahodné a sytící – např. krmivo Happy Dog Fit & Well Light 2 Low Fat. Pro postupné převedení se doporučuje období 2 - 4 týdnů, během kterých si pes může zvyknout na snížený obsah vlákniny (balastních látek). Díky sníženému obsahu tuku v receptuře, při přiměřené aktivitě a při rozumném zacházení s pamlsky se optimálně nastaví dosažená váha. Pravidelná kontrola hmotnosti a kontrola dávek krmiva a pamlsků přispívají k tomu, aby se dosažená váha udržela trvale konstantní.

Kastrace - Na co si dávat pozor při krmení psa po kastraci?

Kastrace způsobuje v organismu psa dalekosáhlé hormonální změny, které mají vliv na celkový metabolismus. Proto je zapotřebí u zvířat po kastraci zařadit důslednou výživu a pohyb. Předpokládá se, že z důvodu těchto změn metabolismu potřebuje kastrované zvíře pouze 75 až 80% původního množství krmiva a energie (kalorií), které bylo potřeba před kastrací.

Proto je nesmírně důležité upravit psovi po kastraci krmení a hmotnost psa pravidelně kontrolovat - v ideálním případě každých 14 dnů nebo nejpozději jednou za měsíc.

Ideální krmivo po kastraci obsahuje méně "energie" (méně kalorií), než krmivo, které pes dostával předtím. Pro psy máme k dispozici speciální Happy Dog receptury, jako je Supreme Toscana, Light 2 Low Fat nebo Mini Light.

Přitom byste měli důsledně sledovat, aby pes nebyl „silný v bocích“. Pokud je, je potřeba podávat menší množství pamlsků a svačinek, které jsou méně výživné. Psovi můžete „ke svačince“ nabízet např. také mrkev nebo kousky jablek. Pokud byste psovi chtěli dopřát vydatné kousání, jako např. prasečí ucho, tak ideálně pro daný den vypusťte dávku granulí.

Další dobrý tip pro prevenci obezity je, motivovat psa k většímu pohybu: již 15 minut dlouhá procházka, nebo zařazení aportovacích her do procházky, mohou účinně stimulovat metabolismus.

 

Od kdy je můj pes senior a čím ho můžu krmit?

S přibývajícím věkem by se mělo dbát na obzvláště šetrnou výživu. Pro psy od přibližně 10 let proto existují speciální seniorské produkty: Happy Dog Supreme Senior, Mini Senior a NaturCroq Senior. Nicméně, někteří psi jsou i přes vysoký věk stále velmi fit. U takových psů můžeme přechodně dlouhou dobu podávat také smíchané "standardní krmivo" a "seniorskou dietu". U starších, velmi klidných a k nadváze náchylných psů můžeme se seniorským krmivem, pokud je to potřeba, smíchat také Happy Dog Light 2 Low Fat nebo Mini Light, aby se zabránilo vzniku obezity. Mimochodem, pravidelná vyšetření u veterináře mohou také včas odhalit obtíže související s věkem.

 

Jako vždy! Konečně už byly "hromádky“ přesně takové jaké mají být a my jsme byli konečně šťastni! A teď je to zase řídké! Zase průjem!

Plni závisti při venčení posloucháme své známé, jak jejich psi bez problémů snáší svou potravu… Už bychom vlastně mohli od veterináře obdržet "množstevní rabat" za to, jak často jsme už k němu museli dojít na ošetření kvůli jeho trávícím problémům … A to jsme již vyzkoušeli nejméně deset druhů krmiv ... Tak to přece nemůže jít dál! Co pro to ještě můžeme udělat? Konec konců dělá nám to pořád starosti a není nám lhostejné, když by náš pes měl mít zase tyto problémy!  Ale snad to není tak vážné ...!

Trávicí poruchy jsou často se vyskytujícím problémem psů. A k tomu značně nepříjemným. Ne zřídka se nám "nehoda" stane ještě v bytě, když se nás pokoušel pes v noci probudit a my jsme to hned nezaregistrovali...
Chceme-li se dopídit v čem je příčina častých trávících problémů našeho psa, musíme si nejprve uvědomit, že takovou poruchu trávení může způsobovat spousta různých příčin.
Vedle takzvaných "dietetických chyb" mohou mít trávící problémy na svědomí též různé orgánové choroby, např. onemocnění žaludku, střev, jater nebo slinivky břišní. Častou příčinou pak jsou bakteriální nebo virové infekce anebo střevní paraziti (např. červi nebo prvoci). U psa se také může vyskytnout pravá potravní alergie a velmi vzácně též otrava.
Přirozeně, při tolika možných příčinách není vůbec jednoduché najít tu pravou příčinu! Z těchto důvodů psa ošetříme nejprve běžnými a dostupnými univerzálními prostředky a zpravidla se, bohudíky, "normální" průjem pozvolna vytratí. Složitější situace nastává, když se tyto trávící problémy příliš často opakují. Pak se ovšem musíme znovu a přesně pídit po jejich příčině.

Správné krmivo

První důležitou otázkou v takovýchto případech je krmivo. Zde si máte povšimnout několik důležitých okolností. Pokud trávící systém pokaždé reaguje přecitlivěle, a to je velmi důležité zejména u přecitlivělých psů, pak byste měli psovi nabízet pouze velmi kvalitní a velmi lehce stravitelné krmivo. Jen ty nejlepší suroviny a speciální výrobní postupy zajišťují, že výsledný produkt je snadno stravitelný a trávící orgány psů jsou šetřeny nejvyšší možnou měrou. K zvlášť vhodným produktům pro citlivé psy patří z produkce HAPPY DOG®  vysoko stravitelné kompletní suchá krmiva řady SUPREME SENSIBLE – např. bezlepkové AFRICA, KARIBIK, CANADA, nebo hypoalergenní NEUSEELAND, IRLAND. Anebo Sensible krmiva řady SUPREME MINIMini AFRICA, Mini NEUSEELAND, Mini IRLAND. Anebo suchá krmiva řady SUPREME Fit & Well – např. MEDIUM Adult, MAXI Adult, SPORT Adult, anebo kompletní jemné vločky Flocken Vollkost. U mnoha průjmových onemocnění, zejména u zvířat ve středním věku, se velmi dobře osvědčuje nasazení krmiva s nízkým obsahem proteinů a tuků a vyšším obsahem hrubé vlákniny  SUPREME Fit & Well LIGHT 1 nebo LIGHT 2, anebo SUPREME Fit & Well SENIOR nebo SUPREME SENSIBLE TOSCANA. Každopádně je potřeba denní dávku krmiva nabízet rozděleně na několik menších dílčích porcí a před zkrmováním granule namočit v cca 50 °C teplé vodě a nechat je cca 15 - 20 minut nabobtnat. Tímto navlhčením se trávícím orgánům optimálně odlehčí. Krmiva typu müsli nejsou pro citlivé psy optimálně vhodná, jelikož mají podstatně nižší stravitelnost a "těžce" leží v žaludku.

Pokud Váš pes má trávící problémy i u vysoko stravitelných produktů od kvalitativně dobrého výrobce, pak je potřeba přezkoumat především druh podávaného krmiva a jeho množství. Právě u štěňat a mladých psů a též u psů ve vysoké sportovní a psychické zátěži se vyskytuje častá dietetická chyba, kdy krmíme příliš výživně a podáváme příliš hodně krmiva. Údaje o krmné dávce, uváděné na obalech, vyjadřují jen orientační teoretické údaje. Jaké množství krmiva nebo proteinů a tuků Váš pes doopravdy potřebuje, závisí zcela od jeho individuálních dispozic, jeho temperamentu a intenzity jeho látkové výměny a také od jeho momentálního životního stylu a denního množství tělesné (psychické) aktivity. Ne zřídka problémy rychle přestanou už jenom tím, že zkusmo zredukujeme množství krmiva anebo psovi nabídneme o trochu méně energeticky bohaté krmivo, nebo jenom prostě výrazně omezíme pamlsky a přídavky. Když už najdete takový druh krmiva, které Váš pes velmi dobře snáší, tak platí zásada, že od tohoto krmiva neustupujte, pokud to není nevyhnutné! Pokud by změna krmiva byla nezbytná (např. výrazná změna potřeby energie), tak by pes měl být na nové krmivo převeden jen velmi zvolna. Postupná výměna krmiva by měla trvat plynule asi 7 - 10 dnů.

U "pamlsků" opatrnosti není nikdy dosti!

Zde děláme nejčastější "dietetické chyby"! Mnoho majitelů psů velmi pečlivě dbá na dobrou kvalitu hlavního granulovaného krmiva, ale ne na kvalitu různých pamlsků, laskomin a odměn. Přitom zcela zapomínají, že právě pamlsky mohou být pravou příčinou trávících problémů! Proto si dávejte pozor na to, zda jsou suroviny a přísady v psím pamlsku výrobcem přesně pojmenované. Za souhrnným pojmem jako "maso a vedlejší živočišné produkty" nebo "obilí a vedlejší rostlinné produkty" se často ukrývají méněhodnotné a nekvalitní suroviny či přísady, které jsou u psů jen těžce stravitelné a dokonce v případě částečného rozkladu (narušení) surovin, nebo jejich napadení bakteriemi, plísněmi nebo roztoči můžou být i zdraví škodlivé. Taktéž přídavná umělá "barviva", "aroma" a „dochucovadla“ mohou být zcela zodpovědná za poruchy trávení. Pamlsky prostě zkuste na určitou dobu vynechat a pozorujte, zda se v tomto období vyskytnou trávící problémů. Je-li všechno v pořádku, tak na zkoušku podávejte jenom jeden druh bezpečných pamlsků. Tak můžete rychle a jednoznačně zjistit, které pamlsky Váš pes snáší a které ne.

A nebudou v tom náhodou červi?

Další důležitou otázkou je poslední odčervení Vašeho psa účinným antiparazitikem. Kdy byl vlastně naposledy odčerven? A kterým přípravkem? Mnohé běžné preparáty jsou vhodné pouze k ošetření psa proti určitému druhu červů, takže i přes provedené odčervení nemusí být Váš pes zcela bez červů. Anebo byl tak masivně začervený, že pouze jedna léčebná kúra zde nepostačila. Anebo dlouhodobě a nesprávně používaný přípravek již u červů z důvodu jejich rezistence jednoduše neúčinkuje. U často se vyskytujících průjmů proto bude potřebné rutinní parazitologické vyšetření trusu. To dává zvěrolékaři možnost odhalit úpornou (ale pro majitele skrytou) invazi červů, ale i možnost odhalit, zda ve střevě nejsou přítomní zákeřní jednobuněční parazité "prvoci". Proti takovým parazitům je potřeba nasadit speciální přípravky. Dnes jsou již antiparazitika psy velice dobře snášeny a pořádná odčervovací léčba jim nemůže nijak uškodit.

Nastupuje trpělivá detektivní práce...

Jestliže jsou už vyloučeny všechny známé "obvyklé" příčiny, ale potíže dále přetrvávají nebo se opakují, pak musíte velmi podrobně pátrat dál, kde je „jádro pudla“. Je zde celá řada vyšetření, která nám mohou pomoci odhalit tajná zákoutí trávicího ústrojí a přijít na to, že nefunguje tak jak má. Je zde ale mnoho různých orgánů (od trávících orgánů až po štítnou žlázu), které mohou společně odpovídat za problémy. Vyšetřování je však bohužel poněkud náročné a podle toho, jak obtížný případ řešíme, taky ne zcela levné. K Vaší útěše ale můžeme říct, že jestli už znáte příčinu, skoro vždy se najdou i prostředky a cesty jak onemocnění ošetřit a tyto potíže zmírnit nebo zcela vyléčit! A pro téměř všechny chronické orgánové choroby přece existuje speciální dieta!
Pravé potravní alergie ostatně nejsou u psů až tak častou příčinou poruch trávení, jak se všeobecně předpokládalo. Významnou roli zde hraje kvalita a zdravotní nezávadnost použitých surovin. Jestliže se k výrobě levných krmiv použijí méně kvalitní levné suroviny, pak zde nelze mluvit o přecitlivělosti (alergii) na druh suroviny, ale spíše o přecitlivělosti na její nekvalitu. Konec konců přece jenom z nějakého důvodu byly vyřazeny z lidského konzumu! Musíme zde však zdůraznit, že pokud pes opravdu alergicky reaguje trávící poruchou na jednu nebo více složek krmiva (např. na mléčnou bílkovinu nebo na pšenici), tak je nutné přesně dbát, aby vedle hlavní potravy ani pamlsky neobsahovaly tyto složky!

Nezoufejte! Je zde ještě naděje!

Na závěr ještě několik užitečných rad:

 1. Jestliže Vašemu psovi evidentně není dobře nebo se vedle opakovaného průjmu objeví též zvracení, tak je potřeba neodkladně navštívit zvěrolékaře. Jinak může velmi rychle dojít k velké ztrátě tekutin (dehydrataci), k šoku a později až k smrti psa.
 2. Je-li pes čilý a bez nápadných obtíží a trávící porucha se nezhoršuje, tak návštěva zvěrolékaře není bezpodmínečně nutná ihned. Psa necháte alespoň jeden den postit, aby se žaludek a střevo mohly uklidnit. Pít samozřejmě může. Následně mu nabídněte lehce stravitelnou dietu, která neobsahuje žádné složky, které by mohly dráždit sliznice trávicího ústrojí.
 3. Jako dietní potrava se hodí např. nízkotučný tvaroh, zrající sýr nebo libová vařená svalovina s vařenou rýží. Přitom byste měli dbát na to, abyste krmili jenom malé množství bílkovin (doporučení: asi 1/3 zrající sýr + 2/3 rýže). Tímto střevo nebude hned opět přetížené. Dietu ale musíte nabízet v malých porcích vícekrát denně, aby nedošlo k podráždění trávících orgánů velkým objemem přijatého sousta.
 4. Teprve až průjem ustane a trus opět vypadá normálně, můžete psa opět, ale opatrně, převést na jeho "normální" potravu. Taktéž i zde by měl být tento přechod pozvolný a měl by trvat asi 7-10 dnů, tak jako při jakékoliv jiné změně krmiva!
 5. Abychom zamezili výrazným a častým "recidivám", lze doporučit v prvních týdnech po zdolání trávící poruchy častější podávání dílčích malých porcí v průběhu dne. Záleží ovšem na Vašich časových možnostech.
 6. Jestliže se po převedení Vašeho psa na obvyklou potravu opět topíte v průjmech, tak je potřeba přezkoumat druh krmiva! (viz oddíl "správné krmivo")
Závěrem

Vyskytne-li se průjem u Vašeho psa v době, když už jste pytel krmiva HAPPY DOG® zkrmili zcela nebo jen z poloviny, tak je velmi nepravděpodobné, že jeho trávicí potíže souvisí s tímto podávaným krmivem. Pokud by to bylo tímto krmivem, věřte, že problémy by nastaly hned na začátku jeho zkrmování. Z důvodu přísné kontroly jakosti surovin a stálé výstupní kontroly finálních produktů a též velmi častým kontrolám všech příslušných kontrolních úřadů je téměř vyloučené, že výrobce uvede do oběhu vadné zboží. Při důkladných studiích příčin trávících poruch vystupuje jako nejčastější důvod většinou rychlá změna krmiva, infekce, parazité, nebo nesprávná volba krmiva, anebo jen prosté předávkování krmiva a podávání příliš velkých dávek potravy.

 

 

Můj pes má kožní problémy. Co můžu proti tomu podniknout?

Kožní problémy bohužel mají velmi mnoho, velmi různých příčin. Například příliš vysoké dávky bílkovin, nedostatek esenciálních mastných kyselin (nevyvážená potrava, podvýživa, nedostatečný příjem potravy v důsledku metabolické poruchy), přídavné látky v krmivu a v pamlscích (tzv. éčka), parazitární nákazy, bakteriální kožní infekce, alergické problémy, orgánová onemocnění (ledviny, játra, atd.), a mnoho dalších.

Proto zde paušální doporučení, které by řešilo celou problematiku, prakticky není možné. Změna potravy může být velmi prospěšná, pokud dosavadní krmení optimálně nepokrylo skutečné potřeby psa. Zde může být velmi užitečná rada odborníka při výběru vhodného druhu krmiva.

Pokud se problémy jeví jako úporné a stupňující, neměli byste přece experimentovat, ale obrátit se na veterinárního lékaře specializovaného na kožní onemocnění, aby přesněji vymezil příčinu problémů a byl schopen cíleně pokračovat. V těchto případech samotná změna potravy obvykle nestačí.

Má můj pes alergii na obilí?

Příčinou nejasných a úporných kožních nebo zažívacích problémů může být samozřejmě také alergie na obilniny. Při takovém podezření se doporučuj zařadit bezobilné druhy krmiv, jako je např. Happy Dog Supreme Sensible Africa, nebo Karibik, anebo Canada. Upozornění: bezpodmínečně dbejte na to, abyste v takovém případě, nepodávali ani žádnou jinou potravu nebo pamlsky, které by obsahovaly obilí!

Můžu se správným krmením vyhnout alergii?

Ne, bohužel ne. Alergie vznikají spontánně - takže není možné předpovědět, zda, kdy a proti čemu alergie vznikne. Při alergii tělo „přecitlivěle“ reaguje na jinak neškodné látky - nejčastěji na sliny blech a prach v domácnosti. Dokonce tělo může být alergické i na některé složky potravin. Ale to je mnohem méně pravděpodobné, než se dosud často předpokládalo. Pouze jeden z deseti alergiků má skutečně pravou potravní alergii. Nicméně, tělo musí přijít do kontaktu s alergenem, aby se přecitlivělá reakce spustila. Nejčastěji vzniká potravinová alergie na krmné suroviny, které jsou pravidelně zkrmovány. Mezi nejčastější potravní alergeny patří hovězí maso, kuřecí maso, vejce, vepřové maso, jehněčí maso, pšenice, sója, kukuřice a rýže. Podle studií mají zvýšené riziko potravinové alergie tato plemena: West Highland White teriér, boxer, zlatý retrívr a labradorský retrívr. Potravní alergie může existovat ve formě závažného onemocnění kůže (velmi často doprovázené svěděním), nebo ve formě poruchy trávení (zvracení, chronický průjem, nadýmání, atd.). Ve vzácných případech se alergie projevuje kombinací onemocnění kůže a trávících poruch.
U potravních alergií je vhodné zařadit speciální druhy krmiv Happy Dog Supreme Sensible. Např. krmivo Africa s pštrosem a brambory, nebo Karibik s oceánskou rybou a brambory.

 

 

Alergický pes

Ten, kdo má alergického psa, ten může hodně vyprávět o tom, s jak těžkými problémy se on a jeho pes musí poprat... O výdajích ani nemluvě...

Někdy to jsou výrazné kožní problémy jako svědivost, ekzém, povrchové kožní změny, olysalá místa, jindy zas úporný zánět zvukovodu (otitida), opakované průjmy nebo nevyléčitelný chronický zánět průdušek (bronchitida). Klinický projev alergie může být velmi rozmanitý. A tohle vše dělá z tohoto problému ten opravdový problém!
Pro nás lidi jsou tu proto specialisté - alergologové, odborní lékaři pro alergologii a dermatologii (kožní lékaři). Pro veterináře, který mnohdy musí být všeobecným specialistou, představuje alergie významný problém a její diagnostika se stává docela těžkým úkolem!

K tomu ještě přistupuje skutečnost, že zde zřejmě existuje nekonečné množství tzv. diferenciálních diagnóz. To znamená, že velmi mnoho rozličných příčin může vyvolat tentýž klinický obraz. Tak např. svědění může být zapříčiněno jednak nedostatkem esenciálních mastných kyselin v potravě, ale zrovna tak i napadením parazity, ale též infekcí kůže nebo poruchou imunitního systému. Anebo též orgánovými nemocemi a ještě mnoha dalšími příčinami. Tyto jiné příčiny musí být hned na počátku vyloučeny. K tomu jsou často potřebná postupná četná vyšetření u zvěrolékaře. Tyto speciální postupy jsou různé případ od případu. Ne každý nasazený lék přitom hned přinese požadovaný úspěch. Diagnostika, tj. vyhledávání příčin a ošetření alergického pacienta je často dlouhá a strastiplná cesta. Jak pro majitele, tak i pro ošetřujícího zvěrolékaře. V každém případě je ale tato cesta jedině správná, i když se stále jeví namáhavou a úspěch nechává na sebe často velmi dlouho čekat.

"Znalec" vs. Odborník

Bohužel, u alergií častokrát až příliš velkou roli hrají "zaručeně“ dobré rady pochybných "znalců" a postižený majitel častokrát rád uvěří, že řešení je buď jenom ve změně krmiva, nebo v jiném "tajném tipu".
Protože alergie u našich domácích zvířat jsou v posledních době velmi časté, ostatně tak jako i u lidí, může být diagnostika a terapie v úporných případech opravdu vleklá a taktéž dosti drahá. Je proto pravděpodobné, že mnozí majitelé psů jsou na tyto faktory velmi citliví. Každopádně v některém případě může takovýto "pohodlný" tip najednou dobře pomoct. Avšak ve zvlášť závažných případech tento velmi často neúspěšný "zázračný přípravek" stojí majitele psa také hodně peněz a času a potíže psa nevyřeší, ale naopak je zbytečně prodlouží.

Skupiny alergenů

Je důležité znát několik zásadních věcí o "alergii". Alergie (atopie) je přecitlivělá reakce těla na určitou látku (alergen). K nejčastějším původcům alergie patří následující skupiny alergenů:

Skupina A (atopický ekzém = neurodermatitida = lišej)
• bytový prach a prachoví roztoči
• roztoči v krmivu
• pyly (trávy, stromy, byliny)
• plísně atd.

Skupina B
• sliny blechy (kousnutí blechou)

Skupina C
• složky krmiv - suroviny (hovězí maso, kuřecí maso, rybí maso, mléčné výrobky, pšenice, kukuřice, sója, atd.)
• přísady krmiv - umělá aditiva (tzv. éčka). Např. konzervační látky, barviva, aromatické látky, dochucovadla.

Kromě toho zde vstupují do hry ještě další nesčetné látky, které vedou k alergickým problémům jen velmi zřídka, a proto jsou jenom velmi obtížně identifikované.
Včasné odhalení alergie

Aby mohla alergie vzniknout, musí být tělo s alergenem v kontaktu po určitou dobu. Z těchto důvodů nastupuje alergie u psů zpravidla ve věku jednoho až dvou let.
Již nejmenší kontakt se substancí, která alergii způsobuje, může způsobit obrovské potíže. Tak například stačí kousnutí jediné blechy (u alergie na bleší sliny), anebo také pouhý drobek housky (u alergie na pšenici), aby se Váš čtyřnohý miláček opět proměnil na svědivou hromádku neštěstí!

Aby se mohla stanovit alergie resp. její příčina, vyžaduje to od nás, majitelů postiženého jedince, absolutní důslednost! Bezpodmínečně se musíme co nejpřesněji, až do každé podrobnosti, řídit pokyny vyšetřujícího veterináře! Jediná možnost jak stanovit alergii na určitou složku krmiva je v takzvané "vylučovací dietě". Cílem této diety je nabízet psovi postupně různá krmiva, až se přijde na to krmivo, na které už jeho tělo nereaguje alergickou reakcí.

Tady se nabízí např. kombinace vařených brambor na loupačku a pečeného koňského masa. Toto krmivo musíme podávat důsledně bez jakékoliv výjimky po dobu nejméně 6 - 12 týdnů. Tak dlouho totiž může trvat to, až symptomy předchozí alergie odezní. Psům, kteří mají sklony při venčení volně sbírat potravu ze země, je nutné po dobu vycházek nasadit vhodný náhubek, abychom docílili, že opravdu nebudou přijímat absolutně nic jiného, než svou dietu. Zdá se nám to mnohem těžší, než to doopravdy je. Většina psů si na to velmi rychle zvykne!
Další problém většinou představuje otázka "záměny pamlsků". K tomu Vám dáváme malý tip: koňské maso můžete nakrájet na velmi malé kousky a po dobu asi 60 minut je péct v troubě při teplotě 250 °C. Získáte tak velmi dobré hypoalergenní pamlsky.

"Provokační dieta"

Pominou-li u psa po 6 - 12 týdnech příznaky alergie, začneme s tzv. "provokační dietou".
Abychom tak definitivně zjistili původce alergie, buďto nahradíme brambory nějakým druhem obilí (pšenice, kukuřice, oves, atd.), anebo zaměníme druh masa. Namísto koňského masa použijeme např. hovězí, jehněčí nebo drůbeží. Přitom však smíme změnit vždy pouze jen jednu složku potravy, jinak jednoznačně neurčíme původce alergie, když se příznaky svědění znovu dostaví.

Jestliže se potíže psa během "vylučovací diety" výrazně neupraví po uplynutí 12 týdnů, tak s největší pravděpodobností příčinou alergie není krmivo a příčina se musí hledat v jiné oblasti.
Pro tyto účely se hodí například kožní alergologické testy. V příznivém případě se dá, při optimální spolupráci mezi zvěrolékařem a majitelem a po podrobné diagnostice, určit konkrétní alergen (tj. látka, která alergii způsobuje), např. sliny blech (alergie na bleší kousnutí) nebo hovězí maso (alergie na hovězí protein). Dalším kontaktům s těmito alergeny se pak napříště lze vyhnout tak, že psa důsledně ošetříte vhodným prostředkem proti blechám, anebo zvolíte krmivo, které neobsahuje žádné hovězí maso. Pozor! Ne každý přípravek proti blechám je pro "blešího alergika" vhodný! Před zakoupením se raději poraďte se zvěrolékařem!

U alergií, jejichž příčinu nemůžeme spolehlivě zjistit, anebo u těch, u kterých se kontaktu s alergenem nemůže úplně zabránit (např. travní nebo pylové a prachové alergie), jsme nuceni psům podávat v rámci souboru opatření též vhodné léky na zmírnění následků alergie. Jedna možnost spočívá v tom, že se pokusíme psa hyposenzibilizovat proti alergenům na které reaguje, tj. učinit ho necitlivým. K tomuto účelu se psovi vstřikují velmi malá množství alergenu v postupně stoupajících koncentracích, a tělo si tak na ně může tak říkajíc zvyknout. Zdali je tento postup duchaplný, to závisí případ od případu. V mnoha případech, u takzvaných sezónních alergických potíží postačí pouze to, že psa budeme po určitou dobu držet pod léky (např. v létě v době květu travin). U ostatních alergií musí být pacient pod léky trvale. Proto dnes roste význam používání tzv. antihistaminik. Tyto léky potlačují účinek vlastního histaminu, který při alergii produkuje tělo psa a který inicializuje vznik alergických potíží. Na rozdíl od kortizonu antihistaminika nemají žádný silný vedlejší účinek. Takže s dostatečnou trpělivostí lze i ve většině těžkých případů alergií najít vhodné prostředky a metody, které umožňují i psům s úpornými potížemi docílit docela kvalitní život!

Máme pro Vás pár užitečných rad
 • V zájmu zvířete optimálně spolupracujte s ošetřujícím veterinářem!
 • Všechny jeho pokyny poslechněte na 100%! Každá Vaše nedůslednost Vás a Vašeho čtyřnohého přítele hodí znovu o několik týdnů zpět!
 • Nikdy to nevzdávejte příliš brzy! V těžkých případech může do dosažení úspěšného výsledku uplynout až několik týdnů, ba i měsíců!
 • Ani v chronických a frustrujících případech se nedejte navést k použití "zázračných přípravků"! Možná tím zmaříte všechny až do té doby dosažené drobné úspěchy. V každém případě se nejdříve poraďte s Vaším zvěrolékařem!
 • Mějte přitom na paměti, že Váš zvěrolékař v případě úporné alergie nemůže vyčarovat žádný rychlý úspěch! Diagnostika i léčba alergických onemocnění je velmi komplikovaná!
Cílené nasazení HAPPY DOG® produktů při diagnostice / léčbě potravní alergie:

 

 

Které krmivo je pro mé štěně nejvhodnější?

Potřeby štěněte nebo mladého psa během růstu závisí do značné míry od toho, jak velký nebo těžký bude pes v dospělosti.

V prvních měsících života je intenzita růstu největší, jedno jestli jde velké nebo malé plemeno. Proto je v prvních měsících života velmi důležitá perfektně vyvážená potrava s dostatečně vysokým obsahem bílkovin a energie.

U malých plemen (do 10 kg) se, vzhledem k velmi intenzivnímu metabolismu, mění jejich potřeby po výměně zubů jen nepatrně. Proto se jim štěněcí potrava podává až do ve věku cca 9-12 měsíců, kdy dosáhnou tělesné dospělosti. Vhodné je např. krmivo Happy Dog Supreme Mini Baby & Junior.

Jinak je tomu u středních a velkých plemen. Pro vytvoření zdravé a silné kostry, pevných svalů, vazů, šlach a kloubů a taktéž zdravé a lesklé srsti i tato plemena vyžadují zpočátku dostatek bílkovin. Po ukončení výměny zubů (asi koncem 5 až 6 měsíce) se ale začíná potřeba proteinů pomalu a významně snižovat. Nadměrný přísun bílkovin a energie po tomto mezním období může vyvolat anabolický efekt a tím může způsobit závažné poruchy růstu. Zde doporučujeme krmit ve 2 fázích: nejdříve na bílkoviny bohatou štěněčí potravou (Happy Dog Supreme Medium Baby, Happy Dog Supreme Maxi Baby) a po výměně zubů pomalu přejít na méně výživnou potravu pro mladé psy  (Happy Dog Supreme Medium Junior, Happy Dog Supreme Maxi Junior). Tato 2-fázová výživa poskytuje nejlepší způsob, jak optimálně uspokojit skutečné potřeby rostoucích mladých psů větších plemen. Takže toto zdrženlivé krmení umožňuje výrazně zlepšit bezpečnost odchovu velkých plemen.

Kolik krmiva má štěně dostat a jak často?

Již asi od 4. týdne života by si každé štěně rádo dalo něco "na zub". To je ten správný čas, kdy se má štěněti k mateřskému mléku začít nabízet také další krmivo a pitná voda.

Převedení štěněte na pevné krmivo má být pozvolné: 4 - 6 x denně se mu nabídne malá dávka štěněčí kaše, připravené z kompletních vloček Flocken Vollkost. Anebo se může začít s malými dávkami namáčených speciálních granulí pro štěňata. Vždy však podle velikosti plemene. Např. Mini Baby & Junior u malých plemen, Medium Baby u středních a Maxi Baby u velkých plemen. Od 8 týdne dostává štěně potravu jenom 3 – 4 x denně a půlroční štěňata již jen 2 x denně.

Optimální dávka krmiva závisí od věku, aktuální tělesné hmotnosti, tělesné aktivity a individuálních predispozic metabolismu štěněte. Krmné dávkovaní, uvedené na obalu, slouží jako velmi dobré vodítko. Nicméně, individuálně potřebná dávka krmiva se může mírně lišit. Výraznému překročení denní dávky krmiva nad nebo pod uvedené hodnoty je potřeba se vyhnout, aby se zabránilo nadměrnému nebo nedostatečnému přísunu živin! Pokud si nejste jisti kolik, je nejlepší se včas poradit s odborníkem.
Kdy mám štěně převést na krmivo pro dospělé?

Malá plemena převádíme na „dospělé krmivo“ již ve věku 9. – 12. měsíců – např. na krmivo Mini Adult. Střední a velká plemena mají až do výměny zubů také vysokou potřebu proteinů (1. fáze výživy). Proto i ony musí zpočátku dostávat bohaté štěněčí krmivo. Teprve od 6. měsíce se u nich potřeba proteinů významně snižuje a proto se pomalu převádí na speciální potravu pro mladé psy (2. fáze výživy). Jejich tělesný vývoj je ukončený přibližně v 15. až v 18. měsíci života. Potom je pozvolna převádíme na krmivo pro dospělé psy – např. Medium Adult nebo Maxi Adult. V případě potřeby (např. u cvalíků) převedeme psa na dospělé krmivo o něco dřív.

Jak mohu nejlépe předcházet poruchám růstu způsobených nesprávnou výživou?

Výživou podmíněné poruchy růstu mohou být na jedné straně způsobeny příliš výživnou a energeticky příliš bohatou potravou. Na druhé straně to může být předčasný přechod na potravu pro dospělé, také velké množství pamlsků, krmení pouze čistým masem, nebo čistě vegetariánskou potravou, nebo zbytečné podávání kloubních preparátů, atd.

To znamená, že bychom se měli raději soustředit na spíše střídmé krmení (podle zásady: "tak hodně, kolik je potřeba, tak málo, jak je to jen možné") a na odpovídající receptury krmiv se spíše nižším obsahem energie, které odpovídají skutečným potřebám mladých psů. Vyhněte se přídavkům potravních doplňků pro kosti a klouby. Při používání odměn a žvýkaček se musí denní dávka krmiva odpovídajícím způsobem snížit.

Kromě toho je důležité...

...štěňata a mladí psi mají rozdílné potřeby živin! Štěňata velkých plemen potřebují v prvních měsících života až do ukončeného 5. měsíce dostatečně vysoký přísun bílkovin. Toto je hlavní fáze růstu, během které se v krátké době musí vytvořit velký objem svalů, vazů, šlach a kloubů a stejně i hodně kůže a srsti. Všechny tyto součásti těla sestávají z větší části z proteinů. To vysvětluje, proč se nesmí v prvních měsících života krmit potravou se sníženým obsahem bílkovin. Teprve po ukončeném 5. měsíci života se pomalu snižuje vysoká potřeba bílkovin a pozvolna se krok za krokem blíží "dospělým potřebám". Toto je dobře vidět na růstové křivce.

Nejlepším opatřením pro prevenci výživou podmíněných vývojových poruch u plemen s citlivým růstem je tedy absence (nepoužívání) nepotřebných doplňkových krmiv a přísně důsledné krmení optimálně vyváženým kompletním krmivem. Jako správná potrava pro odchov by mělo být použito pouze speciální krmivo, které je přizpůsobeno specifickým potřebám živin ve fázi štěněte – např. Happy Dog Supreme Medium Baby, nebo Happy Dog Supreme Maxi Baby. Po ukončeném 5. měsíci se pak pomalu přechází na krmivo pro mladé psy se sníženým obsahem energie – např. Happy Dog Supreme Medium Junior, nebo Happy Dog Supreme Maxi Junior.

Jak mohu podpořit zdraví zubů u svého psa?

Nejúčinnějším opatřením u psa je, stejně jako u člověka, pravidelné čištění zubů. Také suché krmivo je pro zubní péči a posilování chrupu velmi užitečné. Přesto se u predisponovaných zvířat Nedá zcela zabránit tvorbě zubního kamene. Ale jeho tvorba se minimálně může alespoň zpomalit. Dalším důležitým faktem je to, že chroupání velikých suchých granulí pomáhá posilovat pevnost závěsného aparátu zubů pomáhá tak při prevenci uvolňování zubů. Významnou roli hrají také vhodné pamlsky ve formě keksů (sušenek) s tvrdou strukturou, které psi rádi chroupou a přitom si stírají zubní plaky. Happy Dog má pro Vás spoustu takových zdravých pamlsků. Např. pamlsky Supreme Snack nebo Natur Snack.
 

Vyhledávání